DOTS3 – Đơn kiến nghị yêu cầu phải công nhận và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng như nhân quyền của JYJ.

SELECT LANGUAGE FOR THIS POST:

ไทย / Bahasa Malaysia / English / Español / Filipino / Français / Hrvatski / Indonesian / 한국어 / Türk / tiếng Việt / 日本

Đơn kiến nghị yêu cầu phải công nhận và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng như nhân quyền của JYJ.

Không lâu trước đây, Hiệp hội các nhà sản xuất nền giải trí của Hàn Quốc (KEPA) đã tiết lộ rằng họ sẽ viết và truyền bá một đơn kiến nghị để gửi lên cho tòa án Hàn Quốc nhằm gây sức ép đến phán quyết trên vụ kiện pháp lý của JYJ với SM Entertainment, với mục đích có lợi đối với SM nhưng lại chống đối JYJ. KEPA cũng đã buộc tội JYJ rằng họ đã lừa dối công chúng về các vấn đề với bản hợp đồng bất công của SM. Bài báo chính thức đăng tin về đơn kiến nghị của KEPA có thể xem tại đây: http://t.co/EQm2uSX

Khi tin này được công bố với dư luận, đã có rất nhiều fan quốc tế của JYJ và của Dong Bang Shin Ki thực sự đã thôi thúc nhau rằng phải triển khai một đơn kiến nghị với danh nghĩa từ fan quốc tế để chống lại đơn của KEPA và để lên tiếng ủng hộ Jaejoong, Yoochun và Junsu. Với nguyện vọng của các bạn fan quốc tế, The JYJFiles sẽ triển khai “Đơn kiến nghị yêu cầu phải công nhận và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng như nhân quyền của JYJ” Đơn kiến nghị này sẽ được gửi đến Tòa Án Hàn Quốc và các văn phòng đại diện chính phủ khác của Hàn Quốc.

Đơn kiến nghị cũng sẽ được dịch ra các ngôn ngữ Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Việt Nam, Tây Ban Nha, và Thái. Đối với những người muốn sự ủng hộ của bạn cho JYJ và ý muốn chống lại KEPA của mình được công nhận bởi Tòa Án Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc và công chúng Hàn Quốc; để được hướng dẫn chi tiết hơn, các bạn hãy tham khảo tại: http://thejyjfiles.wordpress.com

credit: JYJDOTSvn

To sign the petition, please go here: http://sign.thejyjfiles.com/sign/index.php

Advertisements
This entry was posted in tiếng Việt and tagged . Bookmark the permalink.

8 Responses to DOTS3 – Đơn kiến nghị yêu cầu phải công nhận và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng như nhân quyền của JYJ.

  1. Pingback: Petition for the Recognition and Protection of JYJ’s Legal and Human Rights | JYJ DOTS International

  2. Pingback: Petition for the Recognition and Protection of JYJ’s Legal and Human Rights | JYJ DOTS International

  3. Pingback: DOTS3 – JYJの法的人権保護と認識についての請願書 | JYJ DOTS International

  4. Pingback: DOTS3 – คำร้องเพื่อรับรองและปกป้องสิทธิตามกฏหมายและสิทธิมนุษยชนของ JYJ | JYJ DOTS International

  5. Pingback: DOTS3 – Peticija za priznanje i zaštitu zakonskih i ljudskih prava grupe JYJ | JYJ DOTS International

  6. Pingback: DOTS3 – Petisyen Untuk Mengiktiraf dan Melindungi Undang-Undang serta Hak Asasi Kemanusiaan JYJ | JYJ DOTS International

  7. Pingback: DOTS3 – JYJ’in Yasal ve Ýnsan Haklarýnýn Tanýnmasý ve Korunmasý Ýçin Dilekçe | JYJ DOTS International

  8. Pingback: DOTS3 – Pétition pour la Reconnaissance et la Protection des Droits Humains et Légaux de JYJ | JYJ DOTS International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s