DOTS3 – Petisyon para sa Pagkilala at Proteksiyon sa Legal at Karapatang Pangtao ng JYJ

SELECT LANGUAGE FOR THIS POST:

ไทย / Bahasa Malaysia / English / Español / Filipino / Français / Hrvatski / Indonesian / 한국어 / Türk / tiếng Việt / 日本

Petisyon para sa Pagkilala at Proteksiyon sa Legal at Karapatang Pangtao ng JYJ

Kamakailan lang, ang Korean Entertainment Producers Association (KEPA) ay nagbunyag na magpapakalat ng isinulat na petisyon na ipapasa sa korte ng Korea para maimpluwensyahan ang magiging resulta ng kaso ng JYJ laban sa SM Entertainment (SM) para paboran ang SM laban sa JYJ. Sinabi din ng KEPA na ang JYJ ay nagsisinungaling sa publiko sa isyu ng “unfair contract” sa SM. Ang orihinal na artikulo ng petisyon ng KEPA ay makikita dito.

http://jyj3.wordpress.com/2011/01/20/newsk…heir-contracts/

Nang maisapubliko ang balitang ito, maraming international fans ng JYJ at ng orihinal na Dong Bang Shin Ki ang nagpahayag na maglulunsad ng petisyon sa bahagi na din ng ibang international fans para kontrahin ang petisyon ng KEPA at upang maipakita ang suporta para kina Jaejoong, Yoochun at Junsu. ilang kasagutan sa inyong request, ang The JYJ Files ay ihahatid sa inyo ang Petisyon sa Pagkilala at Proteksiyon sa Legal at Karapatang Pangtao ng JYJ. Ang petisyon na ito ay isusumite sa korte ng Korea at sa mga ahensiya ng gobyerno.

Ang petisyon ay mayroon ding Japanese, Chinese, French, Vietnamese, Spanish at Thai. Kung sino man sa inyo ang gustong ipakita ang suporta sa JYJ at kontrahin ang KEPA sa paraang kikilalanin ng korte ng Korea, gobyerno ng Korea at pangkalahatang publiko sa Korea at sa iba pang instruction, kung maari lang ay pumunta sa: http://thejyjfiles.wordpress.com/

 

credit: JYJDOTSpinoy

To sign the petition, please go here: http://sign.thejyjfiles.com/sign/index.php

Advertisements
This entry was posted in Filipino and tagged . Bookmark the permalink.

10 Responses to DOTS3 – Petisyon para sa Pagkilala at Proteksiyon sa Legal at Karapatang Pangtao ng JYJ

  1. Pingback: Petition for the Recognition and Protection of JYJ’s Legal and Human Rights | JYJ DOTS International

  2. Pingback: Petition for the Recognition and Protection of JYJ’s Legal and Human Rights | JYJ DOTS International

  3. Pingback: DOTS3 – JYJの法的人権保護と認識についての請願書 | JYJ DOTS International

  4. Pingback: DOTS3 – คำร้องเพื่อรับรองและปกป้องสิทธิตามกฏหมายและสิทธิมนุษยชนของ JYJ | JYJ DOTS International

  5. Pingback: DOTS3 – Peticija za priznanje i zaštitu zakonskih i ljudskih prava grupe JYJ | JYJ DOTS International

  6. Pingback: DOTS3 – JYJ’in Yasal ve Ýnsan Haklarýnýn Tanýnmasý ve Korunmasý Ýçin Dilekçe | JYJ DOTS International

  7. Pingback: DOTS3 – Petisyen Untuk Mengiktiraf dan Melindungi Undang-Undang serta Hak Asasi Kemanusiaan JYJ | JYJ DOTS International

  8. Pingback: DOTS3 – Pétition pour la Reconnaissance et la Protection des Droits Humains et Légaux de JYJ | JYJ DOTS International

  9. Pingback: DOTS3 – Đơn kiến nghị yêu cầu phải công nhận và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng như nhân quyền của JYJ. | JYJ DOTS International

  10. Pingback: DOTS3 – Petisi Pengakuan dan Perlindungan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia JYJ | JYJ DOTS International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s