DOTS26-Orzeczeniem sądu SM Entertainment musi zapłacić 20 milionów won

Polskie tłumaczenie FurusekDOT_Poland

Po zeszłotygodniowym odrzuceniu przez Sąd Okręgowy w Seulu obu pozwów SM Entertainment przeciwko JYJ, sędzia Kim Daewong postanowił nałożyć na SM Entertainment grzywnę za każdorazową ingerencję w działalność JYJ. W ogłoszeniu prasowym z 21 lutego obecna agencja JYJ stwierdziła: „Agencji SM Entertainment nie będzie wolno ingerować w działalność JYJ i będzie musiała zapłacić 20 milionów won za każdym razem, gdy naruszy to orzeczenie sądu.”

Sąd uznał, iż istnieje możliwość ingerencji SM Entertainment w działalność JYJ i na ten wypadek wydał ów orzeczenie. Aby zapobiec jakiejkolwiek możliwości ingerencji sąd wydał wyrok ograniczający przeciwko SM Entertainment.

Mimo orzeczenia na korzyść JYJ, Baej Changjoo z C-JeS Entertainment powiedział, „Przed nami jeszcze wiele przeszkód do pokonania. Nadal istnieje wiele spraw, którymi trzeba się zająć, nawet mając już korzystne dla nas orzeczenie sądu. Mam nadzieję, że opinia publiczna i fani wesprą naszą sprawę i pomogą stworzyć bardziej postępowy dla sław system.”

Link: https://jyj3.wordpress.com/2011/02/23/news-…jyj-activities/
ród³o: Hankyung
Credit: Koreaboo

About Kelsie Angeletti

Hello and welcome! A name is used to communicate an entire concept in a word or phrase; a sort of introduction if you will. After much contemplation I decided to name the blog "Miscellaneous Stuff” due to the nature of topics. Here you will find the wranglings of my heart and the thoughts of a girl as she proceeds throughout life. I invite you to join me as I write about “A Miscellaneous Life.”
This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s